BADANIA KULTUR

Czy rzeczywiście język lub religia mogły być zbudowane z takich elementów?Wundt, który jest karykaturalnie przedstawiany jako sztywny niemiecki profesor, dowodził, że na temat wyższych procesów umysłowych można się wiele dowiedzieć, badając ludzkie osiągnięcia w społeczneń- stwie, czyli – poza laboratorium. Wundt zawarł swoje przemyślenia na ten temat w 10-tomowej pracy pt.: Volkerpsychologie: Eine Untersuchung der Entwicklungsgestze von Sprache, Mythus und Sitten. (Wundt, 1901; Psychologia ludowa: badania rozwoju zasad języka, mitów i obyczajów). Próbuje w niej wyjaśnić, w jaki sposób powstały religia, język i zwyczaje. Wyjaśnienie tych zjawisk było analogiczne do jego odkryć laboratoryjnych dotyczących myśli zbudowanej z prostych elementów. Według Wundta osiągnięcia kultury także wyrastały z mniejszych cząstek-w tym wypadku z ludzi. Udowadniał, że osoby kształtują połączenia albo asocjacje między istniejącą a kolejną kulturą: wkład jednostek we wcześniejsze, prostsze kultury daje początek późniejszym, bardziej różnorodnym i bardziej zaawansowanym kulturom.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *