BARDZIEJ BYSTRZY LUDZIE

Darwin żył w czasach wielkich przemian społecznych i technologicznych. Jak już mówiliśmy w rozdzia­le 1., proces industrializacji w Wielkiej Brytanii zachęcił ludzi do opuszczenia obszarów rolnych i migracji do miast. Rozwój miast i przemysłu stworzył wielką potrzebę wyszukiwania i kształcenia ludzi, którzy mogliby podjąć się nowych wyzwań społecznych i ekonomicznych.Podjęto wiele prób, aby zachęcić do rozwoju i kształcenia wysoce uzdolnionych osób: poczyniono sta­rania, żeby rozszerzyć szkolnictwo, prowadzić badania nad uczeniem się dzieci oraz stosować testy i selek­cję merytokratyczną. Energiczny kuzyn Darwina – F. Galton, zainspirowany pracami twórcy teorii ewolucji, zaproponował jeszcze inny kierunek rozwoju. Mianowicie dowodził on, że kluczową kwestią jest eugenika, czyli podnoszenie możliwości mentalnych rasy ludzkiej poprzez ulepszone i selektywne „hodowanie”:Procesy ewolucji są w stanie ciągłej, spontanicznej aktywności. Są takie, które popychają w kierunku złego, a są i takie, które pchają w kierunku dobrego. Naszym zadaniem jest poszukiwanie okazji do prze­rwania tej aktywności i sprawdzania tego, co jest złe, oraz dawania swobody temu, co dobre… Sądzimy, że należy mieć nadzieję, iż badania będą w coraz większym stopniu nakierowane na historyczne fakty z myślą o tym, żeby szacować możliwe efekty przyszłych rozsądnych politycznych działań, dążących do stopniowego podnoszenia bardzo niskich obecnie standardów rasy ludzkiej (…)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *