CZYM JEST INTELIGENCJA?

Czym wedtug mnie jest inteligencja? Czy jest to jakaś jedna zdolność? Zbiór zdolności? Czy jest to właściwość mózgu jednostki? Czy inteligencję można zmienić? Jeśli tak, to w jaki sposób? Kto jest inteligentny? Dlaczego myślę, że właśnie ten ktoś jest inteli­gentny? W jakich aspektach moje rozumienie inteligencji może być podobne lub różne od rozumienia inteli­gencji przez innych ludzi? Rozpoczynając poszukiwanie odpowiedzi na postawione pytania, przyjrzyjmy się pojęciu inteligencji. Wasze koncepcje inteligencji mogą być podobne do koncepcji wielu zachodnich psychologów, utrzy­mujących, że inteligencja pociąga za sobą zdolność do rozwiązywania abstrakcyjnych problemów (Stern- berg, 1986a, 1990). Typowe pod tym względem są poglądy Lewisa Termana, amerykańskiego psychologa, który pomógł w stworzeniu kilku pierwszych wystandaryzowanych testów inteligencji. Terman mówił, że: „Jednostka jest inteligentna proporcjonalnie do swej umiejętności abstrakcyjnego myślenia (…)”

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *