DODATKOWE ARGUMENTY

Dalej Terman stwierdza jednak, że „trudno byłoby dyskutować z kimś, czyje poczucie wartości psycholo­gicznych jest w taki sposób zaburzone” .Pogląd Termana na inteligencję jako na rozwiązywanie abstrakcyjnych problemów dominuje wśród za­chodnich psychologów; niemniej jest wielu dysydentów. Za pomocą różnych metod badawczych wielu psychologów dowodzi, że inteligencja wykracza poza zdolność do myślenia abstrakcyjnego,zobaczymy, że dla tych badaczy inteligencja łączy w sobie zdolności umożliwiające ludziom nie tylko posługiwanie się narzędziami, ale także wykonywanie całego spektrum różnych zadań, począwszy od że­glowania, a skończywszy na śpiewaniu. Dodatkowych argumentów przeciwko definiowaniu inteligencji jako zdolności do abstrakcyjnego myśle­nia dostarczają antropologowie i psychologowie badający inne kultury. Ich zdaniem taka koncepcja inteli­gencji może być mocno zawężona. Na przykład badacze pierwotnych kultur Afryki, wysp na Pacyfiku i in­nych odkryli, że ten, kto poprawnie myśli, często odznacza się umiejętnościami społecznymi.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *