DZIEDZICZENIE INTELIGENCJI

W Hereditary Genius (1869; Odziedziczony geniusz) Galton, na poparcie swojej tezy o dziedziczności in­teligencji, przedstawił własne analizy faktów historycznych. W swoich badaniach dobierał, samodzielnie albo przy pomocy współpracowników, nazwiska najbardziej znanych ludzi, którzy w różnych dziedzinach coś osiągnęli. Informacje o nich czerpał z publikacji biograficznych. Byty to nazwiska sędziów, mężów sta­nu, wojskowych, pisarzy, artystów, a także wybijających się studentów matematyki Uniwersytetu w Cam­bridge.Następnie Galton studiowat drzewa genealogiczne tych znamienitych ludzi. W trakcie badań odkrył, że wielu krewnych tych wybitnych osób było również znanymi ludźmi. Co więcej, z analizy Galtona wynika, że w tych różnych grupach wybitni ojcowie mieli bardziej wybitnych synów aniżeli bratanków czy bardziej od­ległych wybitnych krewnych. Na podstawie obserwacji, że najbardziej prawdopodobne jest to, iż najbliżsi krewni wybitnych mężczyzn będą równie znani i wybitni,j3alton wysunął wniosek o dziedziczeniu inteligencji.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *