DZIEŁO BINETA

Mniej więcej w tym samym czasie, w którym Galton stosowat swoje testy psychofizyczne do pomiaru różnic indywidualnych w zakresie inteligencji, francuski psycholog Alfred Binet zaczął badać te różnice z in­nej perspektywy:Sądzimy, że w inteligencji istnieje fundamentalna zdolność, której kolejna zmiana lub jej brak ma najwięk­sze znaczenie dla życia praktycznego. Tą zdolnością jest ocena, inaczej zwana zdrowym rozsądkiem, praktycznym rozumem, inicjatywą czy zdolnością adaptacji jednostki do okoliczności. Zdolność pra­widłowej oceny, pojmowanie i rozumowanie to najistotniejsze działania inteligencji. W przeciwieństwie do zdolności sensorycznych testowanych przez Galtona wyobrażenie na temat inteli­gencji, jakie posiadał Binet, pozwoliło mu zgłębić problem „pojmowania, oceny, rozumowania i wynalaz­czości” (Binet & Simon, 1916/1973, s. 40) oraz innych zdolności wyższego rzędu. Przez większą część lat 90. XIX stulecia Binet i jego współpracownicy prowadzili badania nad tymi umiejętnościami u dzieci normal­nych i opóźnionych. Dodatkowo Binet badał także zdolności różnicowania wrażeń zmysłowych, aczkolwiek kład) na nie niewielki nacisk.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *