INDYWIDUALNE RÓŻNICE

Chociaż Galton byt twórcą testów zdolności umysłowych i inicjatorem badań nad różnicami indywidual­nymi w zakresie inteligencji, to jego testy zostaty wkrótce odrzucone ze względu na przypuszczalny brak ze­wnętrznej trafności. Amerykański kontynuator badań Galtona, psycholog James McKeen Cattell stworzył baterię 50 testów zdolności umysłowych podobnych do tych, którymi postugiwat się Galton. Ciarkę Wissler, jeden ze studentów w laboratorium Cattella na Uniwersytecie Columbia, badat związek między wynikami w baterii testów Cattella a osiągnięciami akademickimi. W 1901 roku oznajmi), że badane przez niego zmienne byty od siebie niezależne. Istotnie, stopnie studentów Uniwersytetu Columbia nie miaty prawie żadnego związku z ich wynikami w testach Cattela. Mimo że badania Wisslera zawierały błędy w planie eks­perymentalnym, to i tak zdotaty podważyć pogląd, iż szybkość spostrzegania i różnicowanie wrażeń zmysłowych są podstawowymi zdolnościami, od których zależało inteligentne zachowanie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *