INNI BADACZE

W 1882 roku przyjaciel i uczeń Darwina George Romanes opublikował pierwszą pracę z zakresu psy­chologii porównawczej pt.: Animal inteliigence (Inteligencja zwierząt), w której częściowo rozważał zwierzę­ce zdolności i motywacje. Inni badacze zajmujący się psychologią porównawczą koncentrowali się na pro­cesie uczenia się nowych umiejętności u zwierząt. Edward Thorndike i inni komparatywiści przenieśli póź­niej wnioski z uczenia się zwierząt na proces uczenia się ludzi, o czym będzie mowa w dalszej części tego rozdziału. Teza Darwina o ewolucji oddziałującej zarówno na ciato, jak i na umysł przyczyniła się do rozwoju badań w dziedzinie anatomii porównawczej. Przyglądając się systemowi nerwowemu innych gatunków, można formułować hipotezy o rozwoju i funkcjach struktur ludzkiego systemu nerwowego.Oprócz tego Darwin utrzymywał, że inteligencja, podobnie jak i inne cechy, jest dziedziczona. Darwin nie wiedział, jaki był mechanizm dziedziczenia perse. (Nie czytał pracy Grzegorza Mendla, nie znanego wówczas badacza genetyki dziedziczenia cech roślin strączkowych – Mayr, 1982.) Do pewnego stopnia Darwin popierał Lamarckowską ideę dziedziczenia.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *