KOLEJNY KIERUNEK BADAŃ

W O pochodzeniu człowieka twierdził, że zdolności na­bywane w ciągu całego dorosłego życia mogą być odziedziczone przez następne pokolenie. Powoływał się na badania, w których twierdzono, że dzieci angielskich robotników fizycznych rodzą się z większymi dłońmi niż dzieci pochodzące z wyższych sfer; podobnie dzieci wprawnych eskimoskich łowców fok rozwi­jają takie same łowieckie zdolności nawet wtedy, gdy zostają bardzo wcześnie osierocone i są zbyt małe, aby czegokolwiek się od ojców nauczyć (Darwin, 1871/1938). Idee Lamarcka zostały zdyskredytowane, natomiast darwinizm rozwinął się i nadal się rozwija. Przeprowadzono wiele badań nad tym, do jakiego stop­nia inteligencja jest dziedziczona, a do jakiego ma na nią wptyw środowisko.Kolejny kierunek badań nad inteligencją wywodzi się ze znaczenia, jakie Darwin przywiązywał do indywi­dualnej zmienności różnorodnych cech: niektóre rośliny wydają więcej plonów niż inne i niektórzy Eskimosi są lepszymi łowcami fok od innych. Dlatego też teoria Darwina pomogła przetrzeć szlak niektórym bada­niom nad różnicami indywidualnymi w zakresie inteligencji (Joynson, 1989). Badania nad różnicami indywi­dualnymi zajmują duży obszar w psychologii.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *