MYŚLENIE ABSTRAKCYJNE

Trudno jest także podać dokładną definicję myślenia abstrakcyjnego, rozsądne jest jednak widzenie go jako zdolności ujmowania związków i wzorców, szczególnie tych, których nie widać na pierwszy rzut oka. Dzięki zmysłom możemy widzieć kolory lub słyszeć tony, natomiast myślenia abstrakcyjnego prawdopo­dobnie używamy do rozwiązywania problemów, których przykłady zamieszczono .Mimo że Terman (1921) dowodził, iż „inteligencja to zdolność do myślenia kategoriami pojęć abstrak­cyjnych” (s. 129), to uznawał także fakt, że inni rozumieją inteligencję w odmienny sposób:(…) często daje się do zrozumienia, że osoby grzęznącej po pas w myśleniu abstrakcyjnym, lecz zręcznie posługującej się narzędziami lub dobrze grającej w baseball, nie powinno się uznawać za mniej inteli­gentną od osoby, która potrafi rozwiązywać równania matematyczne, nabywać bogate słownictwo albo napisać wiersz. W konsekwencji te dwie jednostki różnią się między sobą po prostu tym, że posiadają róż­ne rodzaje inteligencji, z których żaden nie jest wyższy lub lepszy od drugiego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *