ODCHYLENIE STANDARDOWE

Większość zdarzeń czy cech w rozkładzie normalnym będzie oscylowało wokót średniej wartości („śred­niej”). Ważną właściwością takiego rozktadu jest jednak łatwość obliczenia proporcji populacji, która znaj­duje się w obrębie pewnej odlegtości (albo odchylenia) od średniej. Obecnie zwykle dzieli się taki rozkład wedtug odchyleń standardowych. Odchylenie standardowe dostarcza poręcznej i praktycznej metody oceny proporcji rozktadu znajdującego się w konkretnej odlegtości od średniej .Zdaniem Galtona inteligencja jest naturalną zdolnością, która nie zależy od występujących w zróżnico­wany sposób warunków, takich jak edukacja czy przynależność klasowa. Dlatego też Galton twierdził, że in­teligencja „zachowuje” się zgodnie z prawem odchylenia od średniej, co oznacza, że największa liczba lu­dzi będzie miata średnią inteligencję. Galton podzielił rozkład inteligencji populacji brytyjskich mężczyzn na 14 klas. Siedem z nich uszeregowano od zdolności nieco powyżej średniej (klasa „A”) do zdolności nie­przeciętnych (klasa „G”). Kolejne siedem klas – od zdolności nieco poniżej średniej (klasa „a”) do bardzo niskiej inteligencji (klasa „g”).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *