PRÓBY POMIARU INTELIGENCJI

W tym celu w 1884 roku założył on Laboratorium Antropometryczne, które przez 6 lat miało swoją siedzibę w Muzeum Nauki w Kensington. W tym Laboratorium, za opłatą kilku pensów, opiekunowie muzeum (w liczbie 9300) uczest­niczyli w badaniach Galtona, dotyczących cech fizycznych i umysłowych (Kevles, 1985).Galton zgromadził dane na temat ludzkiej wagi, wzrostu, sity ręki, sity oddechu, wielkości gtowy i róż­nych psychofizycznych właściwości. Właściwości te badat, mierząc czasy reakcji oraz indywidualne zdol­ności dokładnego różnicowania wrażeń zmysłowych.Przypomnijmy, że pomiarami czasów reakcji i zadaniami polegającymi na różnicowaniu wrażeń zmysłowych zajmowano się także w psychologicznych laboratoriach Wundta i wielu innych badaczy. Wundt dążyt jednak do uzyskania ogólnego obrazu aktywności umysłowych cztowieka. W tym celu Wundt i inni opierali się na danych pochodzących od kilku introspekcjonistów, którzy wcześniej przechodzili odpo­wiedni trening. Osoby te uważnie i pilnie przypatrywały się swoim procesom mentalnym i relacjonowały ich przebieg. Ich relacje uważane byty za reprezentatywną próbkę ludzkich procesów myślowych.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *