RÓŻNE DOŚWIADCZENIA

Antycypacja różnych doświadczeń jest często bardzo pomocna w życiu. Jeśli wybieramy się gdzieś za granicę, to dobrze jest wyobrazić sobie przeróżne sytuacje, w których możemy się znaleźć. Jeśli zostato jeszcze trochę czasu przed podróżą, warto zamienić kilka stów z ludźmi, którzy już zwiedzili dany kraj. Po­dobnie rzecz się ma ze spotykaniem ludzi, których jeszcze nie znamy. Dobrze jest wtedy zastanowić się, co chcemy im powiedzieć, o co zapytać i co oni mogą nam w tej sytuacji powiedzieć. Analogicznie możemy postąpić wtedy, gdy chcemy zgtębić jakieś zagadnienie. Można pomyśleć (a na­wet gdzieś sobie zapisać) o tym, co już wiemy na dany temat, jakie mamy pytania, jakie są nasze oczekiwa­nia i nadzieje związane z tym tematem. W miarę zagłębiania się w interesujące nas zagadnienie pouczający może być zarówno powrót do tych wcześniejszych myśli, jak i prześledzenie zmian kierunków naszego my­ślenia. W najlepszym zaś przypadku możemy dostrzec, jak pogtębito się nasze rozumienie studiowanego zagadnienia.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *