RÓŻNICE MIĘDZY TESTAMI WOJSKOWYMI A INNYMI FORMAMI EGZAMINÓW

Na początku I wojny światowej, pod patronatem Roberta Yerkesa, profesora Harvardu i jednocześnie majora armii amerykańskiej, wymienieni wyżej psychologowie i inni należący do tej grupy zaoferowali po­moc w podejmowaniu bardziej skutecznych decyzji personalnych w wojsku, używając do tego celu testów dla rekrutów (Kevles, 1968). Po trwających kilka miesięcy próbach grupa Yerkesa zorganizowała wojskowe testy Alfa. Tymi testami oraz testami Beta (dla analfabetów i osób nie władających językiem angielskim) ob­jęto 1 milion 750 tysięcy żołnierzy. Kontrolę nad egzaminami sprawowała Komisja Oceny Kadr Wojskowych (Committee for Classification of Personel in the Army) (Yerkes, 1921).Celem wojskowych egzaminów była, podobnie jak omawianych do tej pory testów i narzędzi selekcji, po części pomoc w identyfikowaniu zdolnych przywódców (Kevles, 1968) Nie były one jednak podobne do prób sondowania zdolności nawigatorów z Puluwat, rzemiosła średniowiecznych uczniów, szerokiej znajo­mości klasycznej filozofii przyszłych chińskich albo brytyjskich urzędników czy umiejętności wypowiadania się na piśmie kandydatów do amerykańskich wyższych uczelni.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *