SŁUŻBY PUBLICZNE W WIELKIEJ BRYTANII- EGZAMINY

Biorąc pod uwagę dylematy związane z chińskim systemem egzaminów, zdumiewa fakt, że Brytyjczycy odwiedzający cesarstwo chińskie byli nim zachwyceni. Zwłaszcza że rząd brytyjski zmagał się z trudnościa­mi, które niczym nie różniły się od trudności w Chinach. Wielka Brytania stała się rozległym królestwem, mającym swe wpływy na całym globie. Ponadto proces industrializacji w Anglii doprowadził do migracji po­pulacji ze wsi do miast. Migracja przyczyniła się z kolei do gwałtownego rozwoju budownictwa mieszkalne­go, wzrostu biedy i problemów z higieną (Russell-Smith, 1974). Burmistrzowie tych gwałtownie i szybko roz­wijających się miast mieli zazwyczaj niewiele fachowego doświadczenia w radzeniu sobie z takimi trudno­ściami. Osoby zasiadające w urzędach miejskich byty zwykle mianowane na swoje stanowiska na podstawie protekcji, a o ich awansowaniu decydowało kryterium wieku. Taki sposób mianowania miał nie­wiele wspólnego z potrzebnymi kompetencjami. W połowie XIX wieku sytuacja w Londynie i innych głównych miastach Wielkiej Brytanii osiągnęła rozmia­ry kryzysu. W celu wyszukania zdolnych administratorów, którzy stawiliby czoło piętrzącym się problemom, w Wielkiej Brytanii, podobnie jak w Chinach, przyjęto system egzaminów do służb publicznych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *