STATYSTYKA W BADANIACH

Chociaż można winić Galtona za jego niechęć do podejmowania alternatywnych wyjaśnień dziedzicze­nia geniuszu, to nie ma wątpliwości co do tego, że jego prace miały rewolucyjny charakter pod względem zastosowania matematyki do badań nad inteligencją. Galton twierdzi), że:Istnieje ciągłość naturalnych zdolności, od sięgających nie wiadomo jakich wyżyn do spadających w otchłań zupetnie nie określonej głębi. Proponuję (…) klasyfikować ludzi wedtug ich naturalnych zdolno­ści, umieszczając ich w kategoriach oddzielonych od siebie równym stopniem zalet i zastug (…) (Galton,1869, s. 26).Korzystając z rozwijającej się statystyki, Galton twierdził, że naturalne zdolności mogą być ułożone według „prawa odchylenia od średniej” (Galton, 1869, s.28). Zgodnie z nim każda powtarzająca się cecha lub zdarzenie, poddane tym samym warunkom, uktada się w ten sam wzór – powszechnie nazywany krzywą dzwonową albo rozkładem normalnym. Na przyktad wielkość wagi pojedynczych ziaren fasoli – uzyskanych z roślin, które wyrosły z tej samej gleby, w równym stopniu nasłonecznionej, podlewanej i na­wożonej – ułoży się wedtug rozkładu normalnego. Celność pocisków wystrzelonych do celu przez wyboro­wych strzelców, posiadających takie same umiejętności i wyposażonych w te same strzelby i naboje, także utoży się według krzywej dzwonowej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *