STOSOWANE W ARMII

Testy psychologiczne stosowane w armii opie­rały się na ogólnikowym podejściu (shotgun approach) do sprawdzania zdolności. Zawierały bowiem wiele różnorodnych krótkich zadań, takich jak labirynty, porównywanie układów cyfr, zadania z uzupełnianiem obrazków i zdań, ogólne pytania dotyczące faktów, analogie oraz inne łamigłówki .Psychologowie byli przekonani, że inteligencja lub inne psychologiczne zdolności mogły ujawnić się w odpowiedziach, które wybierali rekruci (zaznaczanych pojedynczym znakiem, „fa­jeczką”). Ponieważ testy byty skuteczne, a ponadto uważano je za naukowe, stały się wkrótce bardzo popularnym modelem sprawdzania wiedzy i zdolności. Po I wojnie światowej Yerkes i Terman ułożyli Krajowy Test Inteli­gencji (National Intelligence Test), który masowo przeprowadzano wśród dzieci w wieku szkolnym. Później Terman stworzył dużą liczbę innych testów inteligencji. Carl Brigham został powołany na stanowisko prze­wodniczącego Komisji w ramach Rady Uczelni do spraw Nowych Testów (College Board’s Commision on New Tests).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *