TENDENCJE CECH KOLEJNYCH POKOLEŃ

Tak więc w przeciwieństwie do koncepcji Spencera i innych uczonych o progre­sywnym charakterze ewolucji analizy Galtona ujawniły, że cechy w kolejnych pokoleniach mają tendencję do grupowania się wokół średniej.Regresja do średniej przysparzała zmartwień Galtonowi oraz pozbawiała go nadziei na „hodowanie bardziej inteligentnych i bystrych ludzi. Eugenika nie może wydać na świat bardziej inteligentnych ludzi bez skrajnej interwencji na skalę, jakiej kultura ludzka jeszcze dotąd nie tolerowała (niemniej jednak w rozdziale 3. zobaczymy, że w różnych krajach przedsięwzięto politykę i programy zorientowane na eugenikę).W Hereditary Genius Galton zakładał, że czyjaś renoma i uznanie było uzasadnioną miarą zdolności. Na podstawie tego założenia uważał, że encyklopedie zawierające biografie dostarczają mu dość adekwat­nych informacji potrzebnych do stwierdzenia, że inteligencja jest wrodzona. Ostatecznie Galton zdecydo­wał, że będzie musiat sam zebrać dane empiryczne, aby lepiej pojąć ludzką zmienność, na którą od­działywały selekcja i dziedziczenie (fundamentalne informacje dla programów eugeniki).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *