TESTY PSYCHOLOGICZNE

Starania podjęte na całym świecie-w Chinach, Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych, Francji i w in­nych krajach – dążące do stworzenia bardziej skutecznych sposobów selekcji ludzi do pracy i szkół, przy­spieszyły zmianę, jaka dokonała się w praktyce przeprowadzania testów w uczelniach wyższych. Te stara­nia dały początek psychologicznym testom inteligencji.W latach 1904-1911 francuscy uczeni Alfred Binet i Teodor Simon opracowywali i rozwijali pierwsze te­sty inteligencji dla dzieci w wieku szkolnym. Testy te stosowano wobec dzieci indywidualnie, gdy trzeba było podjąć decyzję o nauczaniu specjalnym. Metody Bineta zawierały różne praktyczne zadania, które da­wano dzieciom (np. liczenie monet, nazywanie części ciała). Na podstawie tego, jak je wykonywano, okre­ślano, czy dziecko byto zdolne podjąć naukę w normalnej klasie. (Prace Bineta będziemy omawiać szerzej w następnym rozdziale.)Niewielka grupa psychologów amerykańskich zainteresowanych Binetowskim sposobem pomiaru inte­ligencji spopularyzowała tatwe w obliczaniu, wymagające krótkich odpowiedzi testy wykorzystywane w pro­cesie przyjmowania do amerykańskich szkót wyższych. Lewis Terman, należący do tej grupy psychologów, zaadaptował testy Bineta do populacji amerykańskich dzieci w wieku szkolnym. H. H. Goddard, inny psy­cholog z tej grupy, wykorzystywał testy Bineta do badania ludzi w dużym szpitalu psychiatrycznym w New Jersey.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *