TESTY ZDOLNOŚCI UMYSŁOWYCH

W przeciwieństwie do tego Galton chciat poznać zmienność lub różnice indywidualne w obrębie właściwości, które badat. Chcąc uchwycić istotę tej zmienności, potrzebował wielu danych pochodzących od dużej liczby ludzi. Żeby zgromadzić taką ilość danych, wynalazł Jest zdolności umysłowych, tzn. ekspe­rymentalną metodę pomiaru, którą charakteryzuje krótki czas trwania (…)” (Boring, 1950, s. 484). Testy zdolności umysłowych autorstwa Galtona służyły do pomiaru takich sprawności, jak maksymalna słyszalna wysokość dźwięku oraz umiejętności wychwytywania niewielkich różnic w ciężarze, kolorze, za­pachu, bodźcach dotykowych oraz w długości linii. Jak widać, testy Galtona skupiały się na umiejętno­ściach sensorycznych, co było zgodne z tradycją brytyjskich empirystów i asocjacjonistów, wierzących, że informacje są transmitowane do umysłu drogą zmysłową. Z tej tradycji wywodzi się pogląd, że lepsza per­cepcja zmysłowa przyczynia się do większego zasobu informacji do przetworzenia i większej sity różnico­wania zmysłowego. Osoby posiadające powyższe właściwości byty prawdopodobnie bardziej inteligentne.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *