WŁOŻONE WYSIŁKI

Wysiłki, jakie Wundt włożył w badanie tych elementów oraz asocjacji wrażeń zmysłowych, pozostawały w zgodzie z filozofią Locke a. Jednak w przeciwieństwie do niego Wundt nie polegał na filozoficznym bada­niu umysłu lecz posługiwał się rodzajem dokładnej i systematycznej introspekcji. Osoby badane w ekspe­rymentach Wundta przechodziły trening zdawania możliwie najtrafniejszych relacji ze swoich świadomych doświadczeń w spostrzeganiu różnych bodźców i wykonywaniu różnych zadań.W trwających przez lata pracach laboratoryjnych Wundt próbował badać świadome doświadczenie w sposób równie systematyczny, co fizycy, którzy badali świat zewnętrzny. Jako pełen zadumy naukowiec pionier napisał i opublikował wiele prac, w których szczegółowo opisywał swoje metody i odkrycia. Ponadto przyciągnął badaczy z całej Europy i Ameryki Północnej, którzy po powrocie do swoich krajów przeszcze­piali te metody na własny grunt.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *