WPŁYW EWOLUCJI NA POSTĘP

Herbert Spencer, współczesny Darwinowi angielski filozof, uważał, że kultury, podobnie jak myśli, wyra­stają z prostszych elementarnych struktur i zmierzają w kierunku tych większych i wysoce zróżnicowanych. Spencer twierdził, że owo przejście od prostych i homogenicznych stanów rzeczywistości do bardziej złożonych i zróżnicowanych można wyjaśnić, posiłkując się pojęciem sil ewolucji. Zgodnie z jego poglądami ewolucja była naturalną siłą oddziałującą na jednostki, gatunki, zmiany geologiczne, wiedzę i społeczeństwo. Spencer i wielu innych filozofów oraz naukowców dowodziło, że ewolucja wywoływała postęp we wszystkich aspektach rzeczywistości (Mayr, 1982). To twierdzenie umożliwiło uszeregowanie tych aspek­tów od najmniej do najbardziej rozwiniętych. Na przykład można zaklasyfikować przedstawicieli gatunku i kultur do odmiennych kategorii na podstawie różnorodnych właściwości, w tym na podstawie inteligencji. Nie powinno budzić zdziwienia, że w takich klasyfikacjach prym wiedli ci, którzy je tworzyli, to znaczy za­chodnioeuropejscy przedstawiciele wyższych klas ekonomicznych (patrz Gould, 1981). Typowa pod tym względem spencerowska klasyfikacja uprzemysłowionych zachodnich społeczeństw i wyższych klas pla­suje te społeczeństwa i klasy ponad wszystkimi innymi kulturami i warstwami społecznymi.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *