WPŁYW TEORII DARWINA

Chociaż ambicją Spencera i innych myślicieli między drugą połową XVIII i pierwszą potową XIX wieku było obmyślanie spójnych idei dotyczących ewolucji, to za twórcę pierwszej przekonującej teorii ewolucji uważa się powszechnie angielskiego przyrodnika Karola Darwina (1809-1882). Darwin sformułował swoje poglądy około roku 1837, tuż po powrocie z pięcioletniej podróży dookoła świata na statku HMS Beagle. Jego teoria wyłożona w książce O powstawaniu gatunków drogą doboru naturalnego (1859/1955) miała głęboki wpływ na badanie inteligencji. Aby lepiej zrozumieć istotę tego wpływu, należy najpierw rozważyć założenia teorii Darwina.Według niej na zmianę ewolucyjną składają się trzy cechy życia biologicznego: zróżnicowanie wewnątrz gatunku, dobór naturalny tych zmienności oraz ich dziedziczność, umożliwiająca przystosowanie do środo­wiska. Darwin rozpoczął dowodzenie słuszności swojej teorii od spostrzeżenia, że przedstawiciele danego gatunku znacznie różnią się od siebie. Hodowcy wykorzystywali to zróżnicowanie w hodowli roślin i zwierząt o    lepszej i bardziej pożądanej jakości.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *