WSPÓŁCZESNA PSYCHOLOGIA EKSPERYMENTALNA

W późnych atach 60. XIX stulecia Donders wykorzystał w swoich pracach odkrycie Helmholtza dotyczące możliwości pomiaru indywidualnego czasu reakcji na bodźce oddziałujące na jeden układ zmysłowy. Odejmując indy­widualny czas reakcji prostej na pojedynczy bodziec od czasu potrzebnego na wykonanie złożonego zada­nia, Donders obliczył czas trwania procesu różnicowania. Między rokiem 1860 a 1890 powszechnie stosowano eksperymenty, w których wykorzystywano zadania złożone, pomiary czasu reakcji i procedurę odejmowania czasu reakcji prostej od czasu reakcji złożonej. Te badania były przeprowadzane w miejscu, które zgodnie nazwano pierwszym światowym laboratorium psy­chologicznym. Powstało ono w Lipsku w 1879 roku, a jego założycielem był Wilhelm Wundt. Wyniki badań w których wykorzystywano zadania złożone i inne procedury, skłoniły Wundta do tego, aby zaproponować pewną liczbę podstawowych procesów albo „elementów” potrzebnych do wykonania zadań złożonych Tymi elementem’ były między innymi: refleks, percepcja, poznanie, ocena i świadome działanie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *