WYSTĘPUJĄCA RÓŻNORODNOŚĆ

Darwin zauważył, że różnorodność występującą w obrębie gatunków roślin i zwierząt można zaobserwować w całej naturze. Postawił więc pytanie dotyczące genezy owego zja­wiska oraz tego, w jaki sposób umożliwiło ono danemu gatunkowi przystosowanie się do „warunków życio­wych”. Stworzył koncepcję „walki o byt” związanej z tym, że „wszystkie istoty organiczne wykazują dążność do szybkiego tempa rozmnażania się” (Darwin, 1859/1955, s. 71 ).Dzięki tej walce wszelkie zmiany (…) jeżeli tylko w pewnym stopniu są korzystne dla osobników danego gatunku (…) będą sprzyjać zachowaniu tych osobników przy życiu i zwykle przekazane zostaną potom­stwu. Potomstwo to będzie więc miało więcej szans na pozostanie przy życiu, ponieważ z wielu ciągle rodzących się osobników każdego gatunku niewielka tylko liczba może się utrzymać. Zasadę, na mocy której każda drobna zmiana, jeśli jest korzystna, zostaje zachowana, nazwałem „doborem naturalnym”, by wskazać na jej stosunek do doboru przeprowadzanego przez człowieka.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *