ZAGADNIENIA METODOLOGICZNE I WNIOSKI

Testy wojskowe są dobrym punktem wyjścia do analizy twierdzeń dotyczących różnic międzygrupo- wych w inteligencji (Gould, 1981). Ilustrują one kilka ważnych problemów, jakie pojawiają się podczas po­równywania poziomu inteligencji ludzi z różnych kultur, grup wiekowych albo przy odwoływaniu się do in­nych kategorii. Zanim jednak podejmiemy dyskusję nad szczegółowymi problemami egzaminów wojsko­wych, warto rozważyć, co generalnie próbuje się robić się w badaniach naukowych. Powodem, dla którego te rozważania są istotne, jest pogląd Yerkesa, Termana, Brighama, a także innych naukowców przeprowa­dzających porównawcze analizy wyników w testach inteligencji, o naukowych podstawach odkrytych przez nich zależności.W badaniach naukowych próbuje się odkryć i wyjaśnić przyczyny pewnych zachowań czy zjawisk. Do badania zachowania (albo „wyniku” tego zachowania) naukowcy używają metod eksperymentalnych i sta­tystycznych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *